Blog Thơ Văn

Tuổi ba mươi

Tuổi ba mươi

Tuổi ba mươi Cuốn sổ tay bao ngày đóng bụiNgẫm lại mình đã tuổi ba mươiNgổn ngang tâm huyết với đờiLàm sao..
Trầm Ưu

Trầm Ưu

 Kính gửi cụ Tố Như! Giữa độ xuân tàn hoa cỏ ưu, Hạ về gió rít tiếng phân ưu.. Sầu tư một nỗi..

Những bài viết khác

Dạy con

Dạy con

Con ơi nhớ lấy lời cha Thân là nam tử bôn ba giữa đời Giữ cho tâm thật sáng ngời Văn chương..
Nhận thức

Nhận thức

Ảo diệu càn khôn đã rõ rồi Cõi này sanh diệt cứ thế thôi Đành đem quẻ toán ngâm vào rượu Đốt cháy bài..
Tuổi ba mươi

Tuổi ba mươi

Tuổi ba mươi Cuốn sổ tay bao ngày đóng bụiNgẫm lại mình đã tuổi ba mươiNgổn ngang tâm huyết với đờiLàm sao..